Ενοικιάζονται φουσκωτές σανίδες (SUP paddle) με ολόκληρο τον εξοπλισμό τους (ημερήσια τιμή: 50 ευρώ)

Διαθεσιμότητα και τιμές